HOME  로그인 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
회비구분 납부일 회수 성명 납부금액
연회비 2017/12/26 16 회 황치성 30,000 
연회비 2017/12/26 13 회 서정석 30,000 
연회비 2017/12/25 22 회 주진홍 30,000 
연회비 2017/12/23 23 회 이영복 30,000 
연회비 2017/12/22 13 회 이은길 30,000 
연회비 2017/12/21 27 회 구본상 30,000 
발전기금 2017/12/20 32 회 장준규 1,000,000 
이사회비 2017/12/20 12 회 김병선 100,000 
장학기금 2017/12/15 24 회 김진기 20,000 
발전기금 2017/12/15 11 회 박기천 30,000 
장학기금 2017/12/04 37 회 이승엽 5,000,000 
장학기금 2017/12/04 36 회 이철원 5,000,000 
장학기금 2017/12/01 38 회 김창신 5,000,000 
장학기금 2017/12/01 37 회 박상남 5,000,000 
연회비 2017/11/30 14 회 김인영 30,000 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [ 8 ] [9] [10] [다음10개]
 


Copyright c 2000 경동고총동문회. All right reserved. E-mail to kd0217@korea.com

TEL:02)744-1001 FAX:02)741-5868