HOME  로그인 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
회비구분 납부일 회수 성명 납부금액
연회비 2018/12/22 61 회 박일규 30,000 
발전기금 2018/12/22 45 회 배준수 100,000 
연회비 2018/12/22 39 회 태성진 30,000 
장학기금 2018/12/21 73 회 무명 100,000 
연회비 2018/12/21 36 회 원광태 30,000 
연회비 2018/12/20 27 회 구본상 30,000 
장학기금 2018/12/20 14 회 이경회 1,000,000 
연회비 2018/12/20 13 회 이은길 30,000 
장학기금 2018/12/17 24 회 김진기 20,000 
발전기금 2018/12/17 11 회 박기천 30,000 
장학기금 2018/12/13 41 회 백운승 100,000 
발전기금 2018/12/13 41 회 백운승 100,000 
발전기금 2018/12/11 26 회 이진규 10,000,000 
연회비 2018/12/06 19 회 김동일 30,000 
장학기금 2018/11/30 33 회 이우교 1,000,000 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [ 8 ] [9] [10] [다음10개]
 


Copyright c 2000 경동고총동문회. All right reserved. E-mail to kd0217@korea.com

TEL:02)744-1001 FAX:02)741-5868