HOME  로그인 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
회비구분 납부일 회수 성명 납부금액
장학기금 2018/07/31 25 회 안병갑 900,000 
연회비 2018/07/30 19 회 정인택 30,000 
연회비 2018/07/30 13 회 송병욱 30,000 
장학기금 2018/07/26 21 회 오해영 100,000 
연회비 2018/07/25 16 회 이관규 30,000 
연회비 2018/07/24 35 회 이재실 30,000 
장학기금 2018/07/16 24 회 김진기 20,000 
발전기금 2018/07/16 11 회 박기천 30,000 
연회비 2018/07/09 18 회 구자열 30,000 
연회비 2018/07/04 14 회 박종병 30,000 
연회비 2018/06/27 19 회 한포숙 30,000 
연회비 2018/06/27 09 회 김정현 30,000 
장학기금 2018/06/26 21 회 오해영 100,000 
연회비 2018/06/20 26 회 김진철 30,000 
평생회비 2018/06/20 12 회 고성규 300,000 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [ 9 ] [10] [다음10개]
 


Copyright c 2000 경동고총동문회. All right reserved. E-mail to kd0217@korea.com

TEL:02)744-1001 FAX:02)741-5868