HOME  로그인 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
회비구분 납부일 회수 성명 납부금액
연회비 2017/02/09 19 회 엄하용 30,000 
연회비 2017/02/08 21 회 박성은 30,000 
연회비 2017/02/07 23 회 최종우 30,000 
연회비 2017/02/07 16 회 김청수 30,000 
연회비 2017/02/06 73 회 무명 30,000 
장학기금 2017/02/06 43 회 고근수 200,000 
연회비 2017/02/05 12 회 이성환 30,000 
발전기금 2017/02/03 16 회 배치권 4,000,000 
연회비 2017/02/03 12 회 김용배 30,000 
연회비 2017/02/02 73 회 무명 30,000 
연회비 2017/02/02 33 회 강응찬 30,000 
연회비 2017/02/02 26 회 주종열 30,000 
발전기금 2017/02/02 26 회 주종열 20,000 
이사회비 2017/02/02 21 회 김정오 100,000 
발전기금 2017/02/02 12 회 김부일 100,000 

[이전10개]11 ] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [다음10개]
 


Copyright c 2000 경동고총동문회. All right reserved. E-mail to kd0217@korea.com

TEL:02)744-1001 FAX:02)741-5868