HOME  로그인 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
회비구분 납부일 회수 성명 납부금액
발전기금 2018/10/10 26 회 이진규 2,310,000 
발전기금 2018/10/08 21 회 이순우 1,000,000 
발전기금 2018/10/08 18 회 임종웅 500,000 
발전기금 2018/10/06 53 회 장대훈 300,000 
발전기금 2018/10/05 25 회 임종관 3,000,000 
연회비 2018/10/02 11 회 변세균 30,000 
연회비 2018/10/01 17 회 임이균 30,000 
장학기금 2018/09/27 21 회 오해영 150,000 
장학기금 2018/09/17 24 회 김진기 20,000 
발전기금 2018/09/17 11 회 박기천 30,000 
연회비 2018/09/12 37 회 최형락 30,000 
장학기금 2018/09/11 24 회 오춘식 10,000,000 
장학기금 2018/09/11 24 회 주숭일 5,000,000 
장학기금 2018/09/11 24 회 홍광표 5,000,000 
발전기금 2018/09/04 16 회 배치권 10,000,000 

1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개]
 


Copyright c 2000 경동고총동문회. All right reserved. E-mail to kd0217@korea.com

TEL:02)744-1001 FAX:02)741-5868