HOME  로그인 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
회비구분 납부일 회수 성명 납부금액
발전기금 2022/12/01 18 회 임종웅 200,000 
연회비 2022/11/25 14 회 박양수 30,000 
장학기금 2022/11/18 34 회 문제영 2,000,000 
장학기금 2022/11/17 31 회 김기용 7,000,000 
장학기금 2022/11/15 35 회 이상민 5,000,000 
장학기금 2022/11/15 24 회 김진기 20,000 
발전기금 2022/11/15 11 회 박기천 30,000 
평생회비 2022/11/14 24 회 윤철승 300,000 
발전기금 2022/11/04 30 회 김병일 1,000,000 
발전기금 2022/11/02 21 회 박성은 100,000 
연회비 2022/11/01 19 회 김동일 30,000 
연회비 2022/10/28 15 회 유일현 30,000 
연회비 2022/10/24 33 회 김동수 30,000 
발전기금 2022/10/24 17 회 양교석 10,000,000 
장학기금 2022/10/17 24 회 김진기 20,000 

1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개]
 


Copyright c 2000 경동고총동문회. All right reserved. E-mail to kd0217@korea.com

TEL:02)744-1001 FAX:02)741-5868