HOME  로그인 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
회비구분 납부일 회수 성명 납부금액
연회비 2021/05/18 31 회 오광일 30,000 
발전기금 2021/05/17 11 회 박기천 30,000 
연회비 2021/05/14 20 회 이만철 30,000 
연회비 2021/05/10 24 회 최규형 30,000 
발전기금 2021/05/10 18 회 윤화일 500,000 
장학기금 2021/05/06 24 회 최규형 2,000,000 
연회비 2021/05/05 42 회 이창호 30,000 
발전기금 2021/05/04 13 회 이순권 200,000 
발전기금 2021/05/03 18 회 윤화일 400,000 
발전기금 2021/05/02 24 회 오춘식 10,000,000 
장학기금 2021/04/26 43 회 하상진 5,000,000 
연회비 2021/04/24 35 회 정중근 30,000 
이사회비 2021/04/22 03 회 신화용 100,000 
장학기금 2021/04/16 29 회 김명권 10,000,000 
발전기금 2021/04/16 29 회 조세현 1,000,000 

1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개]
 


Copyright c 2000 경동고총동문회. All right reserved. E-mail to kd0217@korea.com

TEL:02)744-1001 FAX:02)741-5868